Home > Aktør > Haukeli Hotell & Restaurant > Kirkens rolle i motstandskampen under 2. verdenskrig


- Hotell og restaurant i Haukeligrend sentrum

Haukeli Hotell & Restaurant
Phone: 35 07 02 14
Email: postSPAMFILTER@haukelihotell.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Hauganvegen 1
3895 Edland


Kirkens rolle i motstandskampen under 2. verdenskrig

Vi inviterer til bokpresentasjon og foredrag 19. januar på Haukeli Hotell.

19. januar 201917.00-20.00

Sogneprest Agnar Sandvik i Vinje skrev dagbok fra okkupasjonen av Norge i april 1940 om prestegjerningen i et okkupert land, forhandlinger han måtte gjennom med tyskerne for å verne om lokalbefolkningen, rollen som familiefar og motstandsmann. Han beskriver også arrestasjonen av Gestapo og oppholdet på Møllergata 19.

  • Presentasjon av dagboka til Agnar Sandvik
  • Foredrag med historiker Nils Ivar Agøy fra universitetet i Bø i Telemark

Inkludert tapasbuffe, kaffe og dessert

Kr. 349,-

Påmelding innen 17/1-19

HAUKELI HOTELL
Hauganvegen 1
3895 Edland
Tlf. 35070214

19. January 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
           V  


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.