Home > Aktør > Haukeli Hytter og Hus > Elevdag hjå Haukeli Hytter og Hus


Trendy tradisjon til fjells!

Haukeli Hytter og Hus
Phone: 90 91 19 33
Email: postSPAMFILTER@haukelihytter.no (Remove SPAMFILTER from the address)
Web: www.haukelihytter.no


Elevdag hjå Haukeli Hytter og Hus

Haukeli Næringlag og Edland skule arrangera yrkesdag for 9. og 10. klasse i dag, tirdag den 12.02.13. Elevane valte ut ei bedrift som romma eit yrke eller ei utdanning dei gjerne ville bli betre kjend med.

I regi av næringslaget fekk vi i HHH besøk av fem elevar frå Edland skule. Dei fekk ei omvisning og innblikk i både aktiviteten ute i hallen og kva som skjer på kontoret. Elevane synast det var eit fint avbrekk frå kvardagen og spennande å få eit innblikk i ein tømrarbedrift. Haukeli Hytter og Hus ynskjer elevane lukke til med studieval og vidare utdanning.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.