Link tab titleHaukelirennet > Aktuelt > Referat frå jurymøte 25. mars kl 15.00


Noregs blidaste turrenn – 14. april 2018


Referat frå jurymøte 25. mars kl 15.00

25 Mar 2017

Tilstades:

  • Johan Børsheim, TD
  • Ole Christian Golid, ass. TD
  • Trond Neri Flothyl, rennleiar
  • Kristin Person, sekretær

 

Tilbakemelding frå TD:

  • Arrangementet er vellukka og framstår roleg og kontrollert.

 

Oppsummering:

  • Juryen oppsummerer at avgjersla om innkorting av løypetrasé var rett og vellukka.
  • Med smått og stort i alle klasser deltok 1090 personar.
  • To registrerte uhell: Ein i mosjonsklassa med brist i ribbein og ein i trimmklassa med mistanke kragebrot.
  • Forslag om å sperre spora framfor fyrste bås med sperreband på startsletta.
  • Påpeiking om at baggasjeskiltet mangla på startsletta

Ingen saker til juryen for behandling.This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.