Home > Aktør > Haukelitunet > Vi tilbyr > SPAR


Haukelitunet
Phone: 918 60 500
Email: kmSPAMFILTER@edlandkjott.no (Remove SPAMFILTER from the address)
Web: www.haukelitunet.com/


SPAR

Edland kjøtt og kolonial AS, har sidan 1959 drive forretning i Edland.

0900-1900 (1800)

Me har Tipping, Rikstotto, Post i Butikk, Bank i Butikk, medisinutsal.
Det er også ein minibank i frå Tinn Sparebank, på utsida av senteret.

HISTORIKK:

Etter E134, vart lagt utanom sentrum, vart det svært vanskeleg å drifte butikken i Edland.
Då me fekk tilbod om å overta Spar Haukeli, slo me til og flytte butikken vår opp til Haukeli.

3 butikkar vart til 2 i området, noko som gjev betre grunnlag for vidare drift. Då det er stor utbygging av hytter i området, syner det seg snart, at me måtte utvide for å kunna ta unna dei store sesongane, som jol, vinterferie, påske.

Sommaren 2008 flytte me inn i Haukelitunet, saman med MX sport og Hus og Heim. Der har me det mest moderne innan kjøl og frys, der me får gjennvinning av varmen desse gjev. I tillegg så har me investert mykje i data/ teknologi for å vera konkurransedyktige framover.

SPAR HAUKELI:

Me satsar framleis på SPAR som kjede, då denne har eit mykje betre utval av varer, enn ein billig kjede, samt at den med sine kampanjer er svært konkurransedyktige. Det er nye tilbod kvar veke, samt at me har eigen ferskvaredisk med stort utval. Her driv me også catering.
I tillegg så har me ei kjøkken avdeling her, der ein finn alt ein treng til kjøkkenet.

EDLAND KJØTT:

Er ein eigen produskjonsavdeling, der me produserar alt i frå pølser/pålegg til pinnekjøtt.
Mykje av det me lagar er basera på gamle oppskrifter, men tilpassa slik at me greier å laga varene så rimelege som råd.

 Me leverar til dei fleste hotell og resturantar i nærområdet.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 V  V  V  V  V  V  


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.