Home > Aktør > Tine Meieriet Haukeli


- med spesialiteter fra Haukeli! 

Tine Meieriet Haukeli
Phone: 35 08 41 13
Email: hans.nesheimSPAMFILTER@tine.no (Remove SPAMFILTER from the address)


Tine Meieriet Haukeli

TINE Meieriet Haukeli er eit geitmjølk-ysteri som tek imot geitmjølk i frå Hordaland, Rogaland og Telemark. Det vert produsert Frozen Curd som vert eksportert til USA, og i tillegg vert det produsert norsk Chevre Kvitmugg og Naturell til innanlandsmarknaden. Ysteriet handsamar 2,3 mill. liter geitemjølk og har 11,9 årsverk. 

Meierisjef:

Hans Vandaskog Nesheim
hans.nesheimSPAMFILTER@tine.no <hans.nesheimSPAMFILTER@tine.no> (Remove SPAMFILTER from the address)
Telefon: 35 08 41 13
Mobil: 975 81 791

Tine Meieriet HaukeliThis site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.